การเปิดปิดไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินส่วนกลาง

การเปิดปิดไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินส่วนกลาง

การเปิดปิดไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินส่วนกลาง

เวลาในการ เปิด-ปิด ไฟฟ้า สลับดวง บริเวณแสงสว่างทางเดินส่วนกลาง

Advertisements

Posted on 2 August, 2013, in Activities, Important. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: